Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny

Kontakt z Dyson

W przypadku konieczności zgłoszenia usterki urządzenia dyson w okresie obowiązywania gwarancji należy skontaktować się z firmą Dyson:

Podanie niezbędnych danych

W celu zarejestrowania urządzenia do naprawy gwarancyjnej niezbędne będzie przekazanie następujących informacji:

  • model urządzenia oraz jego numer seryjny
  • dowód zakupu
  • dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr. telefonu

Konsultant zarejestruje Państwa zgłoszenie i poinformuje o numerze pod jakim zostało ono zaindeksowane.

Przekazanie urządzenia do naprawy

W kolejnym etapie procedury gwarancyjnej reklamowane urządzenia zostanie od Państwa odebrane przez kuriera firmy DPD.

Reklamowany produkt należy zapakować (najlepiej w oryginalne opakowanie) w sposób bezpieczny, uniemożlwiający jakiekolwiek uszkodzenie podczas transportu.

Uwaga: Mimo, iż przesyłka jest ubezpieczona, w przypadku niewłaściwego zapakowania urządzenia, ewentualne roszczenie mogą zostać odrzucone.

Urządzenie można również zostawić w jednej z naszych lokalizacji:
ul. Postępu 19, 05-080 Mościska gm. Izabelin – Pon-Pt 10-18 i Sob 10-14
ul. Górczewska 131/135, 01-109 Warszawa (Wola) – Pon-Pt 10-19 i Sob 10-14

Zwrot urządzenia po naprawie

Po zakończeniu procesu naprawy produkt zostanie odesłany na adres, spod którego został podjęty (o ile nie wskazaliście Państwo inaczej).

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka kurierska ma ewidentne oznaki naruszenia, była wielokrotnie otwierana, jest znacznie uszkodzona czy poobijana, mamy prawo wymagać protokolarnego otwarcia uszkodzonej paczki. Oznacza to, że otwarcie przesyłki następuje w obecności kuriera. Równocześnie sporządzany jest protokół opisujący sytuację i stan przesyłki. Sporządzony dokument będzie podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej.

Rekomendujemy wykonanie dużej ilości zdjęć, dokumentujących stan przesyłki dostarczonej do Państwa.

Gdzie znaleźć numer seryjny
Znajdź swój model urządzenia i unikatowy numer seryjny, który umieszczony jest bezpośrednio na urządzeniu.