Reklamacje

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

Reklamację na zakupione części i akcesoria w sklepie dysonserwis.pl, mogą Państwo złożyć:

  • za pomocą poniższego formularze reklamacyjnego (po wypełnieniu i przesłaniu, dział obsługi klienta skontaktuj się z Państwem)
  • bezpośrednio w punkcie odbioru w godzinach jego otwarcia
  • przesyłając wadliwą rzecz, dowód jej zakupu oraz formularz reklamacji na adres:

Ekspert Serwis Niewiadomski Sp. J.
z dopiskiem “Reklamacja”
ul.Postępu 19, 05-080 Mościska

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej, wskazane jest, aby zgłoszenie (formularz) reklamacji zawierał w szczególności:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
  • datę nabycia towaru,
  • rodzaj reklamowanego towaru,
  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  • Twoje żądanie, a także preferowany przez Ciebie sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub inny wskazany sposób).
  • dowód zakupu*

*Dowodem zakupu może to być na przykład paragon fiskalny, kopia paragonu fiskalnego lub faktury, wydruk z karty płatniczej, nr zamówienia internetowego albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności, jak: miejsce, data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena. Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Prosimy, aby reklamowany towar był czysty i suchy.

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Państwa reklamację rozpatrzymy i ustosunkujemy się do niej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo poinformowani zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Formularz reklamacyjny

0
Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 2 files.
Proszę załączyć plik
Gdzie znaleźć numer seryjny
Znajdź swój model urządzenia i unikatowy numer seryjny, który umieszczony jest bezpośrednio na urządzeniu.